davranması

Şimdi iyi bir kız ol ve nazik davran.

Now be a good girl and make nice.

Ve o çok iyi davrandı.

And he's been really great.

Bazen küçük bir çocuk gibi davranıyorsun.

Sometimes you're like a little child.

O zaman neden bu kadar iyi davranıyorsun?

Then why are you being so nice about it?

Ona iyi davran, adamım.

Be good to her, man.

Hayır, ama en azından bugün Bana iyi davrandı.

No, but at least he's been nice to me today.

Bana her zaman iyi davrandı.

He's always been good to me.

Tüm bulgular uyuyor bütün o garip davranışları sana söylüyorum, o içinde bir silah taşıyor.

All the symptoms fit. All that weird behavior. I'm telling you, man, she is carrying a weapon.

Önceleri küçük bir kız gibi görünürdün şimdi ise vahşi bir kadın gibi davranıyorsun.

Before, you seemed like a little girl and now you're acting like a wild woman.

Ve bu çok hoş bir davranış.

And that's very nice of him.