Turkish-English translations for dayalı:

base, based · other translations

dayalı base, based

Güven ve dürüstlüğe dayalı bir evlilik istiyorsun?

You want a marriage based on trust and honesty?

Evet. Anlaşılan tatlıya dayalı bir aşkım var. Sanırım.

Yeah, well, apparently, based on a dessert, I guess.

Uh, yükseklik ve eğime dayalı taş ve toprak örnekleri bilirsiniz, bilim?

Uh, based on elevation and incline, rock and soil samples you know, science?

Click to see more example sentences