Turkish-English translations for değişen:

changing, change, changed · shifting · varied, vary, varying · evolving · other translations

değişen changing, change, changed

Bana yakın olan biri öldürüldü ve bu benim için bir şeyleri değiştirdi.

Uh, someone close to me was killed, and that just changed things and changed me.

Fikrini değiştirmek için hala bir şansın var.

You still have a chance to change your mind.

Senin için hiçbir şey değişmedi.

Nothing has to change for you.

Click to see more example sentences
değişen shifting

Evet, şu an vardiya değişiyor.

Yes, the shift changes now.

Rüzgar egzosu açık tutmuş olmalı. Ama şimdi yön değiştirdi.

Wind must have kept the exhaust clear but now it's shifted.

San Andreas Fayı yer değiştiriyor.

The San Andreas Fault is shifting.

Click to see more example sentences
değişen varied, vary, varying

Evet ama içerik değişiyordu.

Yeah, but the content varied.

Bireyler değişebilir, yüzdeler sabit kalır.

Individuals vary, percentages remain constant.

Bu işlem farklı sıcaklık ve duruma bağlı olarak değişebilir.

The process can vary depending on temperature and conditions.

Click to see more example sentences
değişen evolving

Bu proje, devamlı değişiyor. Gelişiyor.

The project is continually changing, evolving.

Hayat değişiyor, baba.

Life evolves, Father.