Turkish-English translations for değişkenlik:

fluidity · other translations

değişkenlik fluidity

Bu cinayetler çok titiz, ama bir değişkenlik de var, Hatta biraz doğaçlama.

These kills are precise, but there's also a fluidity, even some improvisation.

Bu cinayetler çok titiz, ama bir değişkenlik de var,

These kills are precise, but there's also a fluidity,