değişmeye

Bir kaç ay önce, olaylar değişmeye başladı.

A couple of months ago, things started to change.

Her şey garip bir şekilde değişmeye başladı.

Everything started to change in a strange way.

Tamam, oh, Bu gece için, orada değişmeye ne dersin?

Okay, uh, how about, for tonight, you change maybe over there?

Ama bir gün bir şeyler değişmeye başladı.

Until one day, when things started to change.

Ama Ronnie ile çıkmaya başladığımız zaman her şey değişmeye başladı.

But when ronnie and I started dating, Everything started to change.

Ve sakın değişme.

And don't change.

Ama sakın değişme.

But don't change.

Ben senin için işaret dili öğreniyorum, değişmeye çalışıyorum

I'm learning sign language for you, I'm trying to change.

Hayır, sakın değişme.

No, don't change.

Ama sonra her şey değişmeye başladı.

But then everything began to change.