değiştirmesi

Bana yakın olan biri öldürüldü ve bu benim için bir şeyleri değiştirdi.

Uh, someone close to me was killed, and that just changed things and changed me.

Büyük bir şey, hatta belki de dünyayı değiştirecek bir şey yapmak istediğini biliyordu.

He knew he wanted to do something big, Maybe even something that would change the world.

Bu adam gibi değil ya da o gün ölen insanlar gibi değil fakat bizi hala değiştiriyor doğru mu?

Not like this guy or the people who died that day, but it still changed us, right?

Üç yıl önceydi ve onun için hiçbir şey değişmedi ve asla değişmeyecek.

It was three years ago, and nothing has changed for her, and it never will.

Hayır hayır. Bu hiç bir şeyi değiştirmez. Bir daha asla olmayacak çünkü.

No no, it doesn't change anything, 'cause it's never ever gonna happen again.

Ve sonra yeteri kadar iyi değildi tamam şimdi bunu ve bunu değiştirin.

And then that wasn't good enough okay now change this and this.

Bunu sana söylüyorum çünkü bence o gece senin hayatını da değiştirdi.

I tell you this because I think that night changed your life as well.

İyi bir ortak ve ben bunu değiştirecek herhangi bir şey olsun istemiyorum.

She's a good partner, and I, uh, I don't want anything to change that.

Değiştirecek ama belki bu o kadar da kötü olmaz.

It will, but maybe that's not such a bad thing.

Ama geçen sene, inanılmaz bir şey oldu bana. Bu da hayatımı değiştirdi.

But, last year, something incredible happened to me and it changed my life.