değildir

Ama bu benim için değil.

But it's not for me.

Bu benim için değil.

This is not for me.

Bu senin için değil.

This is not for you.

Şey evet Hayır Evet Benim için de iyi değil, senin için de iyi değil.

Well, yes, no, yes It's not good for me. It's not good for you.

Ama senin için değil.

But it's not for you.

Hayır, bu benim için değil.

No, no, that's not for me.

Hayır, hayır, bu o değil.

No, no, it's not that.

Hayır, hayır, hayır. Bu doğru değil.

No no no no, that's not right.

Bu senin için iyi değil.

This is not good for you.

Hayır, hayır, bunun için değil.

No, no, no. It's not that.