değiliz

Hayır, onun için değil.

No, it's not for her.

Üzgünüm ama bu senin hakkında değil.

I'm sorry, but this isn't about you.

Hayır, hayır, burada değil.

No, no, he's not here.

Benim değil o.

It's not me.

Öyle bir şey, değil mi?

Is that what that is?

Ben değilim, sen de değilsin.

I'm not, and you're not.

Bu doğru değil, değil mi? Hayır.

Well, that just isn't right, is it?

Biliyor musun, belki de bu iyi bir fikir değil.

Oh, you know what? Maybe this isn't such a good idea.

İyi, o burada değil.

Well, he's not here.

Ama o sana göre değil.

But he's not for you.