Turkish-English translations for deşifre:

deciphered, deciphering · decoded, decoding · other translations

deşifre deciphered, deciphering

Hâlâ deşifre edilmesi gereken birkaç yüz gigabayt var ama en azından bunu deşifre edebildim.

Now there are still several hundred gigabytes to decipher but I was at least able to decode this.

Sadece bir avuç insan bunu deşifre edebilir.

Only a handful of people can decipher it.

O zaman da gerçek telefon numarasını deşifre edebiliriz.

From which we can then decipher the actual phone number.

Click to see more example sentences
deşifre decoded, decoding

Hâlâ deşifre edilmesi gereken birkaç yüz gigabayt var ama en azından bunu deşifre edebildim.

Now there are still several hundred gigabytes to decipher but I was at least able to decode this.

Ben de kalan talimatları deşifre etmeye devam edeceğim.

And I'll continue to decode the remaining instructions.

Onun gemisi iletimi deşifre edecek.

His ship will decode the transmission.

Click to see more example sentences