Turkish-English translations for defa:

time · times · turn · other translations

defa time

Mutlu oldun mu? Evet mutlu oldum. İlk defa gerçek biri gibi bir şey yaptın.

Yeah, I'm happy, because that's the first time you've ever done something like a real person.

Evet, ama bu defa farklı. Anlıyorum.

Yes, but this time it's different.

Bu uzun zaman sonra ilk defa en iyi zamanda olacak.

It'll be the first time, the best time, in a long time.

Click to see more example sentences
defa times

Evet, ama sadece biz şimdi dört defa izledik, ve ben evde, sanırım, iki kez izledim.

Yeah, but we just now watched it four times, And I watched it, like, twice at home. Howard:

Seni bir kaç defa aradım.

I've called you a couple times.

Evet, dört defa.

Yeah, four times.

Click to see more example sentences
defa turn

Üç defa dönün.

Turn three times.