Turkish-English translations for dekore etmek:

decorate · other translations

dekore etmek decorate

Her oda farklı bir yüzyılın değişik ve tuhaf bir tarzıyla dekore edilmiş.

Every room is decorated in a different weird style from a different century.

Şey, odan sapık bir jokey tarafından dekore edilmiş gibi duruyor.

Well, uh, your room looks like it was decorated by a perverted jockey.

Geliyorlar ve benim Rhodey dekore edilecek Washington y.. .

They're coming and I will be decorated Rhodey Washington y.. .

Click to see more example sentences