Turkish-English translations for delinme:

puncture · perforation · other translations

delinme puncture

Yaralar: ciddi göz travması, dalak yırtılması akciğerde delinme kırık kaburga kemiği, kanama.

Injuries: severe eye trauma, ruptured spleen punctured lung broken rib, internal bleeding.

Bunu her kim yaptıysa bir iğne kullandı,.. o yüzden bir delinme izi olması gerekiyor.

Well, whoever did it used a needle, so there's gotta be a puncture mark.

Ha, bir de delinme yarası var, burada.

And, oh! A puncture wound, here, in the palm.

Click to see more example sentences
delinme perforation

Karaciğer sirozu ve delinmenin eşiğinde mide ülserleri.

There's cirrhosis of the liver,and near perforating stomach ulcers.