demişken

İyi şeyler demişken, güzel bir şey görmek ister misin?

Speaking of great things, want to see something cool?

Müşteri demişken büyük bir açılış yapmak için hâlhâlâ çok geç değil.

Speaking of customer, it's not too late to have a grand opening.

New York demişken, bir haber var mı?

Speaking of New York, have you heard anything?

İç çamaşırı demişken bazı ilginç haberlerim var.

Speaking of underwear, I have some interesting news

Hindi ve elmalı turta demişken, yemek nerede?

Speaking of turkey and apple pie, where's dinner?

Tatlı demişken, kız arkadaşın nerede kaldı?

Speaking of sweet, where's your girlfriend?

Kızlar ve erkekler demişken.

Speaking of boys and girls

Sekiz çocuk demişken, bende de o kadar var.

Speaking of eight children, that's what I have.

Başka bir zaman demişken.

Speaking of another time

Öyle mi, Doris demişken Bak, yardımına ihtiyacım var.

Yeah, well, speaking of Doris, look, I need your help.