Turkish-English translations for denetçi:

auditor · supervisor · other translations

denetçi auditor

Rahatsız ettiğim için çok üzgünüm ama vergi denetçileri yarın geliyor.

Really sorry to bother you, but the auditors are coming tomorrow.

Günlük raporları inceleyen tek denetçi o.

The only auditor studying daily reports

Ben, denetçi kulüpler beri

Since I'm the auditor,

Click to see more example sentences
denetçi supervisor

Bir denetçi beni latinum bir ayraç çalmakla suçladı.

A supervisor accused me of stealing a brace of latinum.

Denny Gordon, üst denetçi, emlak analizi.

Denny Gordon, supervisor, real estate analysis.