Turkish-English translations for deney:

experience, experiment · trial · experimentation · test, testing · research · exercise · other translations

deney experience, experiment

Bayanlar ve baylar, bu artık sadece bir deney değil.

Ladies and gentlemen, this is no longer just an experiment.

Bu bir bilimsel deney değildi Tom.

It wasn't a scientific experiment, Tom.

Wells deneyi zaman yolculuğu için erken bir denemeydi.

The Wells Experiment was an early attempt to time travel.

Click to see more example sentences
deney trial

Hayır, ben sadece bu klinik deney için çok heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum.

No, I just I just want to say, I'm really excited about the clinical trial.

Bu deney benim bebeğim Shane.

This trial is my baby, Shane.

Bugün kanal deneyi için çok önemli bir gün.

It's a huge day for the conduit trial.

Click to see more example sentences
deney experimentation

Ama aynı bozukluk onu bazı genetik deneyler için uygun bir denek yapmıştı.

But this same genetic deformity made him suitable for some Genetic experimentation.

Bir bilim adamı olarak kesin sonuçlara gözlem ve deneylere dayanarak varırım.

As a scientist, I reach conclusions based on observation and experimentation.

Ama hâlâ deney aşamasında.

But that's still experimental.

Click to see more example sentences
deney test, testing

Bu mükemmel bir deney olacak.

This will be the perfect test.

Baker deneyi için hazır mısınız?

Are you ready for Test Baker?

Oldukça becerikli bir takımızdır ama tabi bu bir deney.

Well, we're a pretty resourceful bunch, but that's a test.

Click to see more example sentences
deney research

Başka araştırma yok, deney yok, hiçbir şey.

No more research, no experiments, no nothing.

Tıbbi notlar, formüller deneyleri için araştırmalar.

Medical notes, formulas research for their experiments.

deney exercise

Daha fazla egzersiz yapmayı deneyin, yoga ya da biraz Pilates olabilir.

I'd probably try a little more exercise. Maybe some yoga? Or Pilates?