Turkish-English translations for deneyim:

experience, experiment · experimentation · other translations

deneyim experience, experiment

Tüm bu deneyimlerden sonra, aynı şey tekrar ve tekrar oluyor

And after all This experience The same thing happens, again and again.

Evet, benim için tümüyle yeni bir deneyim.

Yeah, it's a whole new experience for me.

Herkes için hoş bir deneyim değildi Carlos.

That wasn't a pleasant experience for everyone, Carlos.

Click to see more example sentences
deneyim experimentation

Peki şimdi bu ürün bize bu sonsuz deneyimi yaşatacak olan ürün Kokurama kartı.

All right, now, this is the product of our endless experimentation the Odorama card.

Bence gayet normal bir gençlik deneyimi.

I think it's just normal, teenage experimentation.

Avcılık deneyimi. Reid Hayvanlar üzerinde deneyler.

Hunting experience, Reid experimentation with animals.