deneyimlerim

Ve bu benim için yeni bir deneyim.

And this is new for me. This was not

Tüm bu deneyimlerden sonra, aynı şey tekrar ve tekrar oluyor

And after all This experience The same thing happens, again and again.

Bu benim için yeni bir deneyim.

This is a new experience for me.

Evet, bence yeni deneyimler yaşamak çok heyecan verici. Yeni yerler, yeni insanlar

Yes, I think it's exciting to experience new things new places, and meet new people.

Kabul et. Tüm o deneyim, bilgi ve bilgelik bir mutfağa sıkışmış durumda.

You gotta admit, all that experience and knowledge and wisdom trapped in a kitchen?

Bu benim için tamamen yeni bir deneyim.

It's a whole new experience for me.

Bayanlar ve baylar, gelin ve Paris'i yukarıdan görün! Harika bir deneyim!

Ladies and gentlemen, Come and saw Paris from above A great experience

Önümüzdeki iki hafta sizin için yeni bir deneyim olacak.

The next two weeks will be a new experience for you.

Evet, ve bu hiç kötü mazeret olduğu, hangi, Benim deneyim, bazen doğru olduğu anlamına gelir.

Yeah, and that is the worst alibi ever, which, in my experience, sometimes means that it's true.

Bu onlar için yeni bir deneyim.

It's a new experience for them.