deneyimliyim

Ama bu zor bir durum, ve bu konularda daha deneyimliyim.

This is a tricky situation. I have more experience in these matters.

Ben daha deneyimliyim, değil mi?

But I've got more experience, right?

Ben senden daha deneyimliyim!

I'm more experienced than you!

Çok deneyimliyim ben.

I'm very experienced.

İşletme üzerine deneyimliyim.

My background's business.

Ve orkidelerle ilgili çok derin deneyimlerim var. Ve aseptik şartlar altında orkidelerin eşeysiz üremeleri konusunda deneyimliyim.

And I have extensive experience with orchids and the asexual micropropagation of orchids under aseptic cultures.