Turkish-English translations for deneyimsiz:

inexperienced · other translations

deneyimsiz inexperienced

Bu kız çok genç ve deneyimsiz.

This girl is young and inexperienced.

Muhtemelen senin kadar yetenekli değilim ama deneyimsiz de değilim.

I'm probably not as skilled as you, but I'm not inexperienced.

FBI Ajanı Dylan Rhodes ve hoş, bir miktar da deneyimsiz Interpol Ajanı, Alma Dray.

FBI Agent Dylan Rhodes and the lovely, if somewhat inexperienced, Interpol Agent Alma Dray, everyone.

Click to see more example sentences