depresyonda

Herkes depresyonda ve kızgın ama bu bunun açıklaması değil.

Well, everyone gets depressed and angry, but that's still no explanation.

Daha sonra pazarlık, depresyon ve kabullenme gelir.

Then comes bargaining, depression, and acceptance.

Evet, daha çok boşanma, depresyon terapi, daha çok terapi ve internet.

More like divorce, depression, therapy, more therapy, and the Internet.

Depresyonda değilim sadece kötü bir rüya gördüm.

I'm not depressed I just had a bad dream.

Bu memurun geçmişinde depresyon ya da akıl hastalığı var mı?

Did this officer have a history of depression or mental illness?

İnkârİnkâr, öfke, pazarlık, depresyon ve en sonunda kabullenme.

Denial, anger, bargaining, depression, and finally, acceptance.

Rachel Coulson depresyonda, bunun ne olduğunu biliyor musun?

Rachel Coulson has depression. Do you know what that is?

Neden depresyonda olduğuna dair bir fikrin var mı?

Have you got any idea why she was depressed?

Çünkü bu bir klinik depresyon belirtisi olabilir.

Because that could be a sign of clinical depression.

Tıpkı oğlunun uyuşturucu bağımlılığı gibi, tıpkı karının depresyonu gibi.

Just like your son's drug addiction, just like your wife's depression.