dergisine

Elbette "dergi okumak" hoş bir şey değil ama yapmam gereken bir şey.

Sure, "reading a magazine" ain't pretty, but, you know, it's something I gotta do.

Bu iki dergi arasındaki tüm bu dövüş şeyi sizce de biraz saçma değil mi? Yani

Don't both of you think this whole fight thing between two magazines is a bit ridiculous?

Bu sadece bir dergi değil.

This is not just a magazine.

Sherlock Holmes bu dergi için bir servet değerinde.

Sherlock Holmes is worth a fortune to the magazine.

Postayla bir tek dergi gönderdim ve bu yüzden tutuklandım." "Bu bir şey değil, önemsiz bir şey.

I sent one magazine in the mail and that's why I'm arrested, and it's nothing.

Bana bir dergi ver. Çünkü biraz yorgunum.

Give me a magazine, 'cause I'm a little tired.

Kendine zarar vermeden şu dergiyi bırak, tamam Harold?

Put the magazine down before you hurt yourself. Okay, Harold?

Sence bu sadece bir dergi mi?

You think this is just a magazine?

Ama senin yaşındaki bir çocukta bu derginin ne işi var, bu özel değil.

But how a kid your age got a magazine like this, that isn't private.

Burası hala çok iyi bir dergi ve önemini de hala koruyor. Ve

This is still a great magazine. it's still an important magazine, and