dersiniz

HâlHâlâ kendine doktor mu diyorsun sen?

And you still call yourself a doctor?

Sanırım" mı? Ne demek istiyorsun?

What do you mean "you think"?

Bu her şeyi duymak istiyorum demek değil.

It's not that I wanted to hear everything

Dediğin gibi, sen benim babam değilsin.

Like you say, you're not my dad.

"Hala" ile ne demek istiyorsun?

What do you mean "still"?

Bir dakika, yani burada senden başka biri daha var diyorsun?

So wait, you're saying there's Another one of you here?

İnsanlar senin hakkında ne diyor biliyorsun zaten.

You already know what people are saying about you.

Başka bir şey daha var demiştin.

You said there was something else.

Herkes benim için ilk ve son olarak bunu diyor.

It's the first and last thing everyone says about me.

Bir sanatçı olduğum için çok üzgünüm, çünkü para ve güç size göre her şey demek.

I'm sorry for being an artist, since money and power mean everything to you.