dersiniz

Ama bu aynı zamanda, şu andan itibaren senin için hiçbir şey. .aynı olmayacak demek.

But it also means that nothing would be the same for you from now on.

Belki ben sadece hayır demek için birilerini arıyordum ve onun sen olduğunu düşündüm.

Maybe I was just looking for someone to say no, and I thought you were it.

Sonra sana ne dediğini söylerim yarın sabah ilk olarak, tamam mı?

Then I'll tell you what he said first thing tomorrow morning, okay?

Bu hayır demek değil.

That's not a "no.

Demek istediğim, annen harika bir anne ama çok kötü bir insan evladı.

I mean, your mother is a wonderful mother, but she is a terrible human being.

Peki, bana demek istediğin bir şey var mı?

Okay, is there something you want to say to me?

Ne demek şimdi bu, evet mi hayır mı?

So what is it, "yes"or" no"?

Ne demek hayır?

No."No" what?

Yani, demek istediğim uzun zamandır buradasın ve gerçekten uzun bir zaman demek istedim.

I mean, you've been around here a long time and I really mean a long time.

Ne dedi biliyor musun? "sen çok daha iyi yaparsın, sen kadınsın.

You know what he said? "You'll do it so much better, you're a woman.