destek

Bu son derece sıra dışı bir ilişki ve bu destek grubu da bunun için var.

This is a highly unusual relationship, and that's what this support group is for.

Bu gece gerçekten desteğe ihtiyacım var, çünkü, zor bir hafta geçirdim.

And I really need some support tonight, 'cause it's been a really hard week.

Şey, biliyorsun destek, kurt için teşekkürler, özellikle ben gerçekten ihtiyacım var.

Well, you know, thanks for the support, wolf, especially when I really need it.

Lütfen bana destek ol.

Please back me up.

Evet, ama tanrım, o gece Adam ve Crosby için çok önemli. Onlara destek olmak için orada olmalıyız.

Yeah, but my gosh, this is a big night for Adam and Crosby, we gotta be there to support 'em.

Bir de su kolonu var. Temel yaşam desteği için. Özel kasa için mi?

There's another one for water for basic life support. What, for a private vault?

Ama, bu destek değil.

But, uh, not from this.

Yani bu; yemek, su ve yaşam destek arasında bir yarış.

So it's a race between food, water, and life support.

Ve tüm arkadaşların sana destek olmak için burada olacak.

And all your friends will be here to support you.

Bir de su kolonu var. Temel yaşam desteği için.

And there's another one for water, for basic life support.