Turkish-English translations for devamsızlık:

attendance · absence · other translations

devamsızlık attendance

Umurlarında değil. Bay ve Bayan Abagnale sorun, oğlunuzun devamsızlığı değil.

Mr and Ms Abagnale this is not a question of your son's attendance

Lütfen sadece devamsızlık kağıdımı imzala, tamam mı?

Just please sign the attendance book for me, okay?

Bu sadece devamsızlığın hakkında.

It's just about your attendance.

Click to see more example sentences
devamsızlık absence

Beyaz yalanlar, yarım gerçekler, açıklanamayan devamsızlıklar seste bir dönüş, masumiyetin aşırı protestosu.

White lies, half truths, unexplained absences, an inflection in the voice, hyper-protest of innocence.

Bu dönem sekiz mazeretsiz devamsızlığı var.

Eight unexcused absences this semester.

Devamsızlık, ders asmalar.

Incompletes, multiple absences.