Turkish-English translations for devletli:

state · other translations

devletli state

Bayanlar ve baylar, Birleşik Devletler Gizli Servisi.

Ladies and gentlemen, United States Secret Service.

Yüzbaşı Vahşi Bill Kelso, Birleşik Devletler Ordusu Özel Hava Birliği

Yes, sir. Captain Wild Bill Kelso, United States Army Air Corps.

Birleşik Devletler Özel Kuvvetler.

United States Special Forces.

Click to see more example sentences