Turkish-English translations for dezenfektan:

disinfectant · sanitizer · other translations

dezenfektan disinfectant

Güçlü ağrı kesiciler lazım. Ayrıca sargı bezi ve dezenfektan istiyorum.

OK, I need some strong painkillers. and I need disinfectant and a bandage.

Senin için biraz sargı bezi ve dezenfektan almaya gidiyorum.

I'll go for some bandages and disinfectant for you.

Dezenfektan gibi kokuyor.

Smells like disinfectant.

Click to see more example sentences
dezenfektan sanitizer

Git, tam bir şişe dezenfektan kullan, tamam mı?

Go use a whole bottle of sanitizer, okay?

Güneş kremi, el dezenfektanı, sağlıklı yiyecekler.

Sunblock, hand sanitizer, healthy snacks.

Max ciddiyim benim dezenfektan el kremime karışma.

Max, seriously, don't mess with my hand sanitizer.