We also found translations for word dis in English.

diş

Şu anda bir diş macunu için herşeyimi verirdim. biraz tavuk çorbası ve acıklı bir film.

I'd give anything for some toothpaste right now. And some chicken soup and a sad movie.

Ama bilirsin, her fosil bir hikâyehikâye anlatır ve bu diş oldukça iyi bir tane anlatıyor.

But you know that every fossil tells a story and this tooth tells a pretty good one.

Aman Tanrım, o, çirkin, şişman ve o kötü dişleri var.

Oh, my God, he's fat, ugly, and he got bad teeth.

O halde bir şişe tekila ve bir elektrikli diş fırçası öneririm.

Then may I suggest a bottle of tequila and an electric toothbrush.

Bu da demek oluyor ki kafası, ağzı ve dişleri hâlhâlâ içinde.

That means that it's head, mouth and teeth are still inside you.

Ona yeni bir diş fırçası biraz sabun ve bazı şeyler aldım.

I got her a new toothbrush And some soap and some things.

Muhtemelen dişler için iyi bir şey değil dişlerini yıka ve ağzını çalkala.

It's probably not good for teeth here wash your mouth and drink some water.

Hayır, sadece elmas bir dişin olduğu için değil.

No, it's not just because you have a diamond tooth.

Çok koca bir ağzın ve bir sürü dişin var.

You've got a big mouth, girl, and too many teeth.

Evet, dişlerinin arasında bir şey var.

Oh, yeah, there's something between her teeth.