Turkish-English translations for dilenci:

beggar · panhandler · other translations

dilenci beggar

Bir gün içinde zengin ve fakir bir adam dilenci ve şimdi de hırsız oldum!

In one day, I've been a rich man, a poor man, a beggar man, and now a thief!

Ya Kara Lotus için çalışacaktık, ya da sokaklarda dilenciler gibi açlıktan ölecektik.

We could work for the Black Lotus, or starve on the streets, like beggars.

Bir dilenci gibi davrandın.

You're behaving like a beggar.

Click to see more example sentences
dilenci panhandler

Broadway'de hiç dilenci yok ki.

There ain't no panhandlers on Broadway.

Beşinci kat soyguncular, saldırgan dilenciler ve kitap eleştirmenleri.

Floor five muggers, aggressive panhandlers and bookcritics.

Broadway'de hiç dilenci yok demek.

No panhandlers on Broadway, huh?