Turkish-English translations for dinozor:

dinosaur · other translations

dinozor dinosaur

Gerçekten, bir dinozor gibi görünüyor, ama bir kemik bize farklı bir hikaye anlatıyor.

It really looks like a dinosaur, but one bone tells a different story.

Ayrıca sen de bir dinozor değilsin.

And you're not a dinosaur. Come on.

Olmaz, bu dinozorların neden burada takıldıklarının bir nedeni var.

No, there's a reason why those dinosaurs hang out there.

Click to see more example sentences