diye

Ah, evet, ve bak sana ne diyeceğim, Evde çok güzel bir karın var.

Oh, yeah, and i'll Tell you what. You got a beautiful Wife at home.

"Sen ve ben" diye bir şey yok.

There is no "you and I"!

Ama belki, sadece belki benim için bir şey yaparsın diye düşündüm.

But I thought maybe, just maybe you could do something for me.

Bir ay önce, bana hemen gel diye yazdı; çünkü çok şaşırtıcı bir şey olmuştu.

A month ago, she wrote to me to come right away because a most amazing thing had happened.

Şu anda, "biz" diye bir şey yok.

Right now, there is no "we

Senin için küçük bir şey, sakın unutma, doğru ya da yanlış diye bir şey yoktur.

You must remember, little one, there's no such thing as right or wrong.

Belki bu senin için doğru mi diye kendine bir sorman lazım.

And maybe you need to ask yourself if this is the right job for you.

Çünkü hakkında hiçbir şey bilmiyorum diye mi?

Why? Because I don't know anything about you?

Bak sana ne diyeceğim, şuna bir bak.

I tell you what. Take a look at this.

Ne olduğunu bile bilmiyorum, ama her ne ise, ihtiyacım olan bu." diye düşündüm.

I thought, "I don't even know what it is, but whatever it is, I need this.