Turkish-English translations for diz:

knee · other translations

diz knee

Bir adam, diz cerrahisi sonrası ölür. Başka biri, daha önce ölür. Burada bir yerlerde bağlantı olmak zorunda.

One man dies after knee surgery, another one dies before it, there's got to be a link here somewhere.

Öne çık ve dizlerinin üzerine çök.

Step forward, and get on your knees.

Tamam o zaman, diz çökün.

All right then, take a knee.

Click to see more example sentences