Turkish-English translations for doğaüstü:

supernatural · paranormal · occult · metaphysical · other translations

doğaüstü supernatural

Kabul et Holmes bu olayın doğaüstü bir açıklaması olması teorik olarak mümkün.

You have to admit, Holmes that a supernatural explanation to this case is theoretically possible.

Yani bu beni doğaüstü kanser tedavisinde uzman yapıyor?

So that makes me an expert in supernatural cancer treatment.

Herkes "doğaüstü" kelimesini pis bir kelimeymiş gibi kullanıyor.

Everybody uses "supernatural" like it's a dirty word.

Click to see more example sentences
doğaüstü paranormal

Bunda doğaüstü ya da korkunç olan ne var?

What's so paranormal or scary about it?

Abby, burada doğaüstü birşey yok.

Abby, nothing paranormal happened here.

Krallık'ın Doğaüstü Fotoğrafı, Krallık Hayaleti

Kingdom Paranormal Photo and Kingdom Ghost

Click to see more example sentences
doğaüstü occult

Şerif Corbin, kendini doğaüstü olaylara adamıştı.

Sheriff Corbin, devoted follower of the occult.

Paranormal ve Doğaüstü Dersi.

Paranormal and Occult Studies.

Stefan Crosscoe, Doğaüstü Araştırmacısı.

'Stefan Crosscoe, occult investigator.'

Click to see more example sentences
doğaüstü metaphysical

Az önce yeni bir kategori oluşturdun. Doğaüstü ırkçılık.

You just created a new category metaphysical racism.