doğdu

Karım ve yeni doğmuş bir kızım var.

I got a wife and a new baby girl.

Evet, ama, yeni bir gün doğuyor.

Yeah, well, a new day has come.

Sen harika bir ve anne olmak için doğdun.

You were born to be a wonderful wife and a mother.

Sonra Carl doğdu ve sen harikaydın ve yemin ederim, her şeyi açıklayabilirim.

Then Carl came along, and you were amazing and I swear, I can explain everything.

Bana şöyle dedi,"Carl" dışarıda bir yerlerde bu rol için doğmuş bir kadın var.

He said to me, "Carl "somewhere out there is a woman born to play this role.

Senin için bir şeyim yok. ama iyi ki doğdun.

Well, I got nothing for you. But happy birthday!

Ve sonra, sonra sen doğdun ve başka biri oldun.

And then, when you were born you became someone else.

Ama Tanrı'nın başka planları vardı ve sen de tam orada doğdun.

But God had other plans, and you were born right there.

Sağlıklı bir kız bebek, bir prenses doğmuş. Altın gibi saçları olan.

A healthy baby girl, a princess was born, with beautiful golden hair.

Ve o doğduğunda biz de orada olacağız.

And when she does, we'll be there.