doğru

Hayır, hayır, hayır. Bu doğru değil.

No no no no, that's not right.

Senin için de doğru zaman olsun istiyorum ve şu an senin için doğru zaman değil.

And I want it to be right for you. And the time It is not right for you.

Ama bu Bu doğru değil!

But this, it's not right.

Bu bu doğru değil.

This This is not right.

Biliyorum biliyorum ama şu an söylemek için doğru bir zaman değil.

I know, I know, it's just it's not the right time to tell him.

Ama biz doğru yapmak zorunda ve şimdi bunu yapmak için var.

But we have to do it right and we got to do it now.

Ama bu benim için doğru değil.

But this just isn't right for me.

Evet ve bu hiç doğru değil.

Yeah. And that's not right.

Bu doğru, senin için senin, senin ve senin.

That's right, for you and you and you.

Bu doğru değil. Hayır, değil.

It's not right No, it's not.