doğruysa

Tamam, onun en iyi arkadaşı olduğunu biliyorum ama benim de arkadaşımsın, doğru mu?

Okay, I know you're his best friend, But you're my friend too, right?

Ama her şey için doğru bir zaman vardır.

But there's a right time for everything!

Bu doğru değil, bunu biliyorsun.

It's not right. You know that.

Evet dostum, bu doğru değil.

Yeah, man, that's not right.

Her şey için doğru bir zaman var.

There's a right time for everything.

Doğru ya, aslında sen burada değilsin, öyle değil mi?

That's right. Because you're not really here, are you?

Haydi! Ama bu doğru değil!

But this isn't right!

Doğru yapabildiğim tek şey bu gibi ve ben de bunu yapıyorum.

It's like the only thing I do right, and that's what I'm doing.

Bu hiç doğru bir şey değil.

No no that is not right okay?

Bu doğru mu?

This is right?