Turkish-English translations for doğum kontrolü:

birth control · contraception · other translations

doğum kontrolü birth control

Baban doğum kontrol için burada olduğunu biliyor mu?

Does your father know you're here for birth control?

Doğum kontrol haplarını yiyor o?

Is he eating birth control pills?

doğum kontrol haplarını da başka bir yerde tutuyor.

and she keeps her method of birth control somewhere else.

Click to see more example sentences
doğum kontrolü contraception

O doğum kontrol jelini de bu yüzden aldım."Ya olursa" diye düşündüm.

That's why I bought that contraceptive jelly, I thought, "What if?

Sadece doğum kontrolü konusunda değil.

It's not just about contraception.

Ama bir doğum kontrol hapı.

Yes, but a contraceptive pill.

Click to see more example sentences