doğurdum

Çünkü seni ben doğurdum ama senin annen değilim.

It's because I'm your mother, but I'm not your mom.

Ben de bunun iyi olacağını düşündüm, çünkü bir bebek doğuracağım.

And I thought, "Well, that's good, because I'm having a baby.

Çok güzel bir kız bebek doğurdum.

I had a beautiful baby girl.

İki tane doğurursun, üç ya da daha fazla.

You're made to have two, three or more.

Ama zaten iki çocuk doğurdum.

But I've had two children.

Bu, cesur ve radikal bir sonuçtur. Ve tabii ki daha fazla soruyu doğurur.

This is a bold and radical conclusion. and of course it raises more questions.

Şiddet sadece daha fazla şiddet doğurur.

More violence is just more violence.

Phil, üç çocuk doğurdum ben.

Phil, I have had three children.

İşte bu yüzden bebeği doğuracağım.

That's why I'm keeping this baby.

Söylediğim gibi bir şey başka bir şeyi doğurur.

Like I said, one thing leads to another.