doktorası

Jack'in kimya doktorası var, bu binlerce açıdan hayati bir şey.

Jack has a PHd in chemistry, that's vital in a thousand different ways.

Harvard mezunu. Columbia'da eğitim doktorası yapmış.

Harvard, B.A. Ph.D. At Columbia in education.

Hayır, ama Barnard'da dört yıl ve botanik doktorası, yapar.

No, four years at Barnard and a PhD in botany do.

Laurel ve Hardy'nin doktorası var.

Laurel and Hardy had a Ph.D.

Columbia'da eğitim doktorası yapmış.

Ph.D. At Columbia in education.

Dr. Kevorkian'ın doktorası var.

Dr. Kevorkian has a doctorate.

Üç ay felsefe doktorası.

Three months from a PhD.

Patrick Watts, Ashton-under-Lyne'dan. Makine mühendisliği doktorası yapıyorum.

Patrick Watts, Ashton-under-Lyne, postgraduate in Mechanical Engineering.

Ne doktorası? Kimya mı?

Ph.D. in what, chemistry?

Antropoloji üzerine bir doktorası var.

He has a doctorate in anthropology.