dokuları

O bana her zaman ona dokunmak istedi, tamam mı?

She always wanted me to touch her, okay?

Hayır, lütfen. Lütfen. Bana dokunmasına izin vermeyin.

No, please, please, you can't let him touch me!

Sadece bir oyun tatlım. En çok kimin dokunacağını görmek için.

It's just a game, honey, to see who can touch the most.

Küçük çocuk, minik çocuk, sana dokunmak istiyorum.

Tiny boy, little boy, I want to touch you.

Bana bir daha hiç dokunmayacaksın değil mi?

You're not going to touch me again, are you?

Lütfen başka bir şeye dokunmasına izin vermeyin.

Please don't let him touch anything else.

Lütfen bana dokunmasına izin verme.

Please don't let him touch me.

Hamile bir kadına asla dokunmam.

I never touch a pregnant woman.

Bana dokunmak ister misin?

Do you wanna touch me?

KağıtKağıt gibi görünüyor ve dokunduğunda deri gibi geliyor ama plastik.

Looks like paper feels like leather, and it's made of plastic.