dokunma

Doğru. Şimdi burada kal ve hiçbir şeye dokunma.

Now you stay here and you don't touch anything.

Sakın bir daha bana dokunma yoksa seni öldürürüm.

Don't you touch me again or I'll kill you.

Alan, bu çok güzel bir iltifat ama bu asla olmayacak şimdi iyi bir çocuk ol ve bana dokunmayı kes.

Alan, it's very flattering, but it's never gonna happen, So be a good boy and stop touching me.

Hiçbir şeye dokunma ve hiçbir şey söyleme.

Don't touch anything. Don't say anything. Back up.

Teknik olarak burası suç mahalli, bir şeye dokunma o yüzden.

Well, technically, it's a crime scene, so don't touch anything.

Lütfen hiçbir şeye dokunma, tamam mı?

Please don't touch anything, okay?

Bana sakın dokunma" "Ona sakın dokunma" demektir

Don't ever touch me. Means "Don't ever touch him".

Dokunma Hayır, hayır.

Don't No, no, no.

Benden uzak dur ve asla bana dokunma, tamam mı?

Stay away from me, don't touch me again, okay?

Çeneni kapat ve hiçbir şeye dokunma.

Hey. Shut up and don't touch anything.