Turkish-English translations for dokunmatik:

touch · touchscreen · other translations

dokunmatik touch

Bu, sadece basit bir küçük kozmetik dokunmatik kalmış tamamen geri dönüşümlü's.

It's just a simple little cosmetic touch-up, it's completely reversible.

Ve dokunmatik tuşlardan önce çarklı telefonlar vardı. Bunun gibi.

And before touch-tone, there were rotary phones, like this one.

Isı ölçümlü bir dokunmatik ekran.

That's a heat-activated touch screen.

Click to see more example sentences
dokunmatik touchscreen

İnanılmaz çözünürlük, LCD dokunmatik ekranlı, Arka ışık sensörü dönebiliyor

Amazing resolution, LCD touchscreen, all mag backlight sensor

Jerry Shaw, dokunmatik ekrana git.

Jerry Shaw, go to the touchscreen.

Dokunmatik ekranı var.

It has touchscreen.

Click to see more example sentences