dolaştım

Şu anda etrafta bir zombi gibi dolaşıyorum.

I'm just walking around like a zombie right now.

Bu çocuk her zaman ortalıkta dolaşır.

That boy He's always running around here.

Bir kurt sürüsü beraber dolaşır.

A wolf pack sticks together.

İyi bir yahudi, sadece biri öldüğünde yalınayak dolaşır.

A good Jew only goes barefoot when someone has died.

Ülkeyi dolaşır ve Bonnie ve Clyde gibi mi yaşarız?

We roam the country like Bonnie and Clyde and Clyde? No.

Saçları var ve bazen tişört giyip dolaşır.

With hair, and he wears T-shirts sometimes.

Noel Baba yalnız dolaşır.

Santa Claus rides alone.

Hayır, bu, şudur Etrafta dolaşır

No, that's it floats around

Ve ben etrafta dolaştım.

And I'm just stumbling around.

Neden Dünya'da bir rahim dolaşır ki?

Why on Earth would a womb wander?