dolandırıyor

Hepsi bizi dolandırıyor, yalan söylüyorlar. Uluslararası Af Örgütü?

Are they all conning us, lying to us Amnesty international?

Kız onu dolandırıyor.

She's grifting him.