dominik

Arjantin, Uruguay, Paraguay, Venezuela.. Sanghay, Küba, Dominik Cumhuriyeti.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela Shanghai, Cuba, the Dominican Republic.

Lütfen, arkadaşlarım bana Dominik derler.

Please, my friends call me Dominic.

Hey Dominik Cumhuriyeti kulağa hoş geliyor.

Hey the Dominican Republic sounds nice.

Evet, adamım, Dominik Cumhuriyeti.

Yeah, man, Dominican Republic.

Diğerlerinin arasında zannedersem, Dominik Cumhuriyeti ve Brezilya.

I believe, among others, the Dominican Republic and Brazil.

Evet, Dominikli tutuklular için koruma kadrosu olarak.

Yeah, as a protection squad for Dominican inmates.

Bu benim hayalim, Dominik.

It's my dream, Dominik.

Aziz Dominik ve Francis.

Saints Dominic and Francis.

Bu kül Crema'dan geliyor. Popüler bir dominik sigarası.

This ash comes from a Crema, a popular Dominican brand.

Dominik, buraya gel.

Dominik, come here.