domuz

Yarı adam, yarı ayı ve yarı domuz.

Half man, half bear, and half pig!

Sanki yarı insan yarı ayı! ve yarı domuz!

It's like a half man half bear! And half pig!

Senin için güzel bir öğünümüz var: Domuz pastırması, yumurta yulaf lapası, portakal suyu, tost ve reçel.

We have quite a meal here for you: bacon and eggs,. .porridge, orange juice, and toast and jam.

Büyük bir domuz için çok kötü bir adam değil.

He's really not a bad guy for being a total pig.

O bir domuz, üstelik gerçek bir domuz bile değil!

He's a pig, and he's not even a real pig!

Ama o küçük bir domuz.

But he's just a little pig.

Gerçek bir kral olmak hoşuna giderdi, değil mi, seni küçük domuz?

You'd like to be the real king, wouldn't you, you little pig.

Bu domuzun burada ne işi var?

What is this pig doing here?

Buraya gel seni küçük domuz!

Come here, you little pig!

Bu güzel peynirli omlet, fazladan domuz pastırması, gevrek yaban mersini keki ve kola.

That's good. So cheese omelet. extra bacon. crisp blueberry muffin and a coke.