donanım

Derler ki, bir gün aşırı derecede hassas ve pahalı bir donanım parçası patlamış.

So they say, one day an extremely sensitive and expensive piece of equipment exploded.

Tamam, ben bir kaçağım. Ancak hala oldukça pahalı bir donanıma sahibim.

Okay, I'm a fugitive, but I'm still a pretty expensive piece of hardware.

Evet, bu adam bir dosttu ve hayli donanımlı bir federal ajandı.

Yeah, well, this man was a friend and a highly decorated federal agent.

Evet, ben yaşayacağım. Fakat Lorenzo, SWAT timi komple öldü. Ve anten donanımı da gitti.

Yeah, I'll live, but Lorenzo's SWAT team is dead. .and the antenna array is gone.

Burada çok iyi bir donanımın var. şanslı bir adamsın.

Well, you got a great setup here. You're a lucky man.

Fakat Lorenzo, SWAT timi komple öldü. Ve anten donanımı da gitti.

But Lorenzo's SWAT team is dead,. .and the antenna array is gone.

Reggie Cole son derece donanımlı bir polis memuru.

Reggie Cole is a highly decorated police officer.

Evet. Burada kadınlar için hiç donanım yok.

There's no equipment for women here.

Işınlanacak iki insan ve bir donanım parçası var.

Two people and one piece of equipment to beam up.

Donanım gibi bir şey mi?

What is it like, a kit?