dostluk

Kesinlikle, efendim. Bakın sarı gül dostluk, ve kırmızı gül aşk için.

Definitely sir see yellow rose is for friendship and red roses for love.

Ne çeşit bir dostluk?

What kind of friends?

Kaptan, baylar, bu güzel yemek ve dostluk için teşekkür ederim.

Thank you, Captain, gentlemen, for the fine meal and the company.

Çabaladığımız herşey para için, sevgi için, dostluk için ve kendimiz için

For everything that we've done For money. love. friendship. for ourselves

Bu, çok güzel bir dostluğun başlangıcı olabilir.

This could be the beginning of a beautiful friendship.

Dostluk en değerli şey, bu bir adam da olabilir.

Friendship is the most valuable thing a man can have.

Her zamanki gibi, dostluk yavaşça başka bir şeye dönüştü.

As it will friendship slowly turned into something else.

Bu bir dostluk maçı.

This is a friendly match.

Ben elbette bunun büyük bir dostluk olduğunu sandım.

I, of course, thought that this was a great friendship.

Bu dostluk devam etmek için bir yol yoktur!

This is no way to continue a friendship!