dosya

Çünkü bu dosya benim için önemli.

Because this case is important to me.

Bu gerçek bir dosya bile değil.

So, this isn't even a real case.

O özel bir dosya gibi değil tam olarak.

It's not exactly like she's some special case.

Tabii ki bir dosya numaram var.

Of course i have a case number.

Biliyorum, bu bir dosya numarası değil.

Yes, i know that's not a number.

Evet bir dosya numaram var.

Yes, i have a case number.

Çok eski bir dosya.

It's a very old case.

Peki ya dosya ne olacak?

Well, what about the case?

Evet, ben Ben hiç kocanızın dosyasında bunun hakkında bir şey görmedim.

Yeah, I never I never saw anything about that in your husband's file.

Daniel, başka bir dosya için yardımına ihtiyacım var.

Daniel, I've got another case I need your help with.