droidler

Füze savunma bataryaları. Droidler. Özgürlüğümüzü korumak için ihtiyacımız olan her şey.

Missile Defense Batteries, Droids, everything we need, to protect our liberty.

Füze savunma bataryaları. Droidler.

Missile defense batteries, droids.

Beyinsiz droidler! tüm güvenlik protokollerini çalıştırın.

Mindless droids! Activate all security protocols.

Siz droidler çok önemli bir görev için seçildiniz.

You droids have been chosen for a very important mission.

Evet, droidler için kesinlikle güvenli olduğuna eminim.

Yes, I'm sure it's perfectly safe for droids.

Droidler için çok güvenli olduğundan eminim.

I'm sure it's perfectly safe for droids.

Akbaba droidler. Jaybo, şu Akbaba droidleri yeniden çalıştırabilir misin?

Vulture droids Jaybo, can you reactivate those vulture droids?

Sizi aptal, şanslı droidler.

You you stupid lucky droids.

Aptal, şanslı droidler.

Stupid lucky droids.

Bu kod, droidler için değil, askeri kullanım içindir.

No droids. This code is for military use only.